Informacje o filmach

NIEZŁOMNI. POD DRUTAMI AUSCHWITZ

to niezwykły pełnometrażowy fabularyzowany dokument opowiadający o żołnierzach oddziału Armii Krajowej „Sosienki”, który działał w pobliżu niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz. Dowódcą oddziału był porucznik Jan Wawrzyczek ps. „Danuta”, „Marusza”. Partyzanci z „Sosienek” nastawieni byli przede wszystkim na pomoc więźniom obozu, dostarczanie im żywności i lekarstw, pozyskiwanie informacji na temat sytuacji w obozie KL Auschwitz oraz – po zniesieniu odpowiedzialności zbiorowej przez komendanturę obozową – organizowanie ucieczek. Według ostrożnych szacunków przynajmniej co trzecia udana ucieczka z obozu była dziełem „Sosienek”.

Wśród uratowanych więźniów byli Polacy, Żydzi, Jugosłowianie, jeńcy sowieccy. „Sosienki” współpracowały z bliźniaczym oddziałem AK „Garbnik” stacjonującym w okolicach Wielkiej Puszczy oraz z ruchem oporu wewnątrz obozu. Część uratowanych więźniów przyłączyła się do partyzantów z „Garbnika” i walczyła do końca wojny z Niemcami. Partyzanci działali brawurowo, często przebrani za esesmanów. Po wojnie prześladowani i odarci z zasług przez władze komunistyczne, skazani zostali na zapomnienie.


Tytuł: NIEZŁOMNI. POD DRUTAMI AUSCHWITZ
Czas trwania: 82 minuty (wersja kinowa), 55 minut (wersja telewizyjna)
Scenariusz: Mirosław Krzyszkowski, Bogdan Wasztyl
Reżyseria: Mirosław Krzyszkowski, Bogdan Wasztyl
Produkcja: Bogdan Wasztyl
Zdjęcia: Michał Bożek, Mirosław Krzyszkowski
Produkcja: Bogdan Wasztyl
Montaż: Mirosław Krzyszkowski, Zbigniew Klima
Muzyka: JOINED, Mirosław Krzyszkowski
Asystencie reżysera: Paulina Wądrzyk, Maciej Klima, Zbigniew Klima
Dokumentacja: Marcin Dziubek, Zbigniew Klima, Krzysztof Musielak, Paulina Wądrzyk
Rekonstrukcje historyczne: Marcin Dziubek, Janusz Hałat, Krzysztof Musielak, ks. Mirosław Wądrzyk
Scenografia: Grupa Rekonstrukcji Historycznych Batalion Obrony NarodowejOświęcim„, Małgorzata Moroń – Kuźmińska, Beata Jakóbik, Dorota Firlej, Stanisław Rochowiak
Kostiumy: Grupa Rekonstrukcji Historycznych Batalion Obrony NarodowejOświęcim„, Grupa Rekonstrukcji Historycznych17 Infanterie Division 21 Infanterie Regiment, Małgorzata Moroń – Kuźmińska, Beata Jakóbik
Wystąpili: Marcin Dziubek, Wanda Sarna, Janina Kopiasz, Maria Bernaś, Halina Jedlińska, Stanisław Jedliński, Edward Padkowski, Mieczysław Dadak, Ryszard Domasik, dr Piotr Setkiewicz, dr Adam Cyra, Maciej Klima, Zbigniew Klima, Paulina Wądrzyk, Alicja Żak-Karkoszka, Konrad Karkoszka, Tomasz Klaja, Łukasz Kwiatkowski, Grupa Teatralna „Czwarta Ściana”: Stanisław Rochowiak, Zofia Plewniak, Elżbieta Lubańska, Klaudia Rybak, Aneta Gawełek, Dorota Firlej, Adam Fajfer, Bożena Fajfer, Grzegorz Budziński, Krystian Budziński, Oksana Bielenin, Urszula Foksińska, Karol Foksiński, Jakub Foksiński, Roman Pomietlarz, Jadwiga Pomietlarz, Marcin Pomietlarz, Jan Pomietlarz, Adam Pomietlarz, Grzegorz Gawełek, Anna Gawełek, Jan Gawełek, Urszula Gawełek, Agnieszka Gawełek, Grzegorz Matusik, Olga Matusik, Mikołaj Matusik, Janusz Hałat, Elżbieta Hałat, Wiktoria Kowalczyk, Adam Żarkowski, Aleksandra Żarkowska, Michał Żarkowski, Wiesław Jędrocha, Kornelia Jędrocha, Edyta Korbel, Sandra Korbel, Anna Gałka, Dawid Wacięga, Mateusz Gołuch, Kamil Kubik, ks. Mirosław Wądrzyk, Aleksander Wądrzyk, Beata Jakóbik, Józef Widuch, Jakub Lotawiec, Ewa Bryła, Marcin Klimkowicz, Olivier Klimkowicz, Magdalena Noworyta, Artur Noworyta, Paweł Noworyta, Natalia Noworyta, Zbigniew Adamczyk, Piotr Adamczyk, Eryk Dybeł, Wiktor Siwiec, Paweł Wójcik, Adrian Kwaśniak, Maria Mikołajek, Robert Mikołajek, Grupa Rekonstrukcji Historycznych Batalion Obrony Narodowej „Oświęcim”: Mirosław Karnas, Maciej Klaczak, Piotr Dziubek, Paweł Wójcik, Grupa Rekonstrukcji Historycznych 17 Infanterie Division 21 Infanterie Regiment: Krzysztof Musielak, Andrzej Śmierciak, Dariusz Ociepka, Maciej Śliz, Szymon Kudła, Konrad Orlewicz, Jacek Jabłoński, Wiktor Koper, Anna Kot , Michał Kuranda, Bartłomiej Rajski, Robert Boruch.
Charakteryzacja: Karolina Kosowicz, Elżbieta Lubańska, Urszula Foksińska Lektorzy: Jakub Kosiniak, Krzysztof Bochenek
Kierownik produkcji: Anna Gil, Paulina Wądrzyk, Maciej Klima, Dorota Firlej
Kierownik planu: Paulina Wądrzyk, Janusz Hałat
Efekty dźwiękowe: Mirosław Krzyszkowski
Efekty specjalne: Światło & Dźwięk PUH „Dariusz”
Obsługa techniczna: Dariusz Dadak, Antoni Dadak, Paweł Wójcik
Fotosy: Karolina Kosowicz, Paulina Wądrzyk
Strona internetowa: Tomasz Klaja
Projekt okładki: Tomasz Klaja

W filmie wykorzystano  materiały archiwalne ze zbiorów:
Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, Stowarzyszenia Auschwitz Memento, Marcina Dziubka, Heleny Jedlińskiej, Tadeusza Firczyka, Marka Księżarczyka, Mieczysława Dadaka, Wandy Sarny, Ryszarda Domasika, fotografie historyczne dostępne na portalach internetowych.

W filmie wykorzystano następujące utwory: JOINED „Nie byli obojętni” (sł. Mirosław Krzyszkowski, muz. JOINED), „Es ist so schön Soldat zu sein”, “Die kleine Stadt will schlafen gehen”, “Die kleine Mädchen”, “Drei Mädel”.

Realizatorzy dziękują za wszechstronną pomoc przy realizacji filmu: Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Centrum Żydowskiemu w Oświęcimiu, Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Brzeszcze, Ośrodkowi Kultury w Brzeszczach, Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu, Pubowi Kancelaria w Oświęcimiu, Zofii i Piotrowi Stawowym, Stanisławowi Rochowiakowi z rodziną, mieszkańcom Brzeszcz-Boru, rodzinie Chmielniaków z Bielan, rodzinie Dusików z Łęk-Zasola, rodzinie Jedlińskich z Łęk-Zasola, dr. Piotrowi Setkiewiczowi, dr. Adamowi Cyrze, Wandzie Hutny, Mirosławowi Obstarczykowi, Józefowi Kale.

Stowarzyszenie Auschwitz Memento 2013PILECKI

Film Pilecki to polski fabularyzowany dokument przedstawiający historię rotmistrza Witolda Pileckiego od czasów jego młodości, poprzez

działania w czasie II wojny światowej, aż do uwięzienia i śmierci w maju 1948 roku. W rolę rotmistrza wcielił się Marcin Kwaśny. W kinach Pileckiego zobaczyło ponad 156 tysięcy widzów. Środki na tę produkcję pozyskano w ramach akcji „Projekt: Pilecki”, która zainicjowała zbiórką publiczną zorganizowaną przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento. Inicjatywa „Projekt: Pilecki” zdobyła łącznie pięć wyróżnień. Muzeum Historii Polski uznało ją za „Historyczne Wydarzenie Roku 2014” w kategorii „Edukacja i Multimedia”, podczas Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2015” w Częstochowie Pilecki zdobył Grand Prix, a na Festiwalu Niepokalanów 2016 otrzymała Pierwszą Nagrodę w kategorii Dokument Fabularyzowany. Doceniła naszą działalność również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu za „Cenne inicjatywy, pomysły, akcje społeczne, które spotkały się z wielkim oddźwiękiem społecznym”. Pod koniec roku kapituła nagrody „Strażnik Pamięci 2015” (tygodnik „Do rzeczy”)

nominowała nas w kategorii „Instytucja” za „Skuteczne zorganizowanie zbiorki publicznej na produkcję fabularyzowanego dokumentu Pilecki”. Marszałek Województwa Małopolskiego nominował nas do nagrody „Kryształy soli”.